Claes Hemberg, Sparekonom, Avanza

Vår kära Sparekonom Claes Hemberg visar här upp innehaven i sin populära Folkportfölj som han ofta skriver om på sin blogg.
Läs mer om hans tankar bakom investeringarna!

  • Idag 0,47%
  • 3 mån. 3,55%
  • 1 år 8,47%
  • 3 år 44,77%
Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
Swedol B -0,71% 19,66% 68,67% 29,63% 28,00 2 018 Köp
Hennes & Mauritz B 0,25% -9,40% -14,12% -15,76% 243,80 90 401 Köp
Bilia A -0,98% 2,53% 23,78% 110,91% 203,00 5 920 Köp
Autoliv SDB 0,27% 3,42% 2,18% 49,80% 938,50 9 588 Köp
Scandi Standard 0,00% -4,76% 2,33% - 55,00 4 368 Köp
ASSA ABLOY B 0,86% 2,09% 7,13% 59,43% 175,80 6 861 Köp
MQ Holding 0,00% -5,25% -17,15% 47,21% 34,30 6 434 Köp
Trelleborg B 2,06% 11,69% 23,92% 46,84% 183,40 8 982 Köp
Novo Nordisk B -0,40% 8,23% -27,65% 1,28% 246,00 12 998 Köp
NIBE Industrier B 3,38% 7,30% 15,61% 73,58% 74,95 14 273 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de största aktieinnehaven i Claes folkaktieportfölj per 2016-12-28. Observera att utvecklingen baseras på innehavens utveckling i lokal valuta utan viktning och oaktat när personen förvärvade innehaven. Portföljens faktiska avkastning kan därför skilja sig mot vad som visas här.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.